Công ty TNHH Xây dựng AIT – Khách sạn ATLANTIC

Công ty TNHH MTV Du lịch April – Khách sạn Legend
15 Tháng Chín, 2017
Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ
15 Tháng Chín, 2017

Địa chỉ: 151 Hồ Nghinh, Sơn Trà, Đà Nẵng

Cung cấp và thi công hệ thống máy NLMT Suntech 1.500 lít

Thời gian thi công: Tháng 05/2010

Liên hệ ngay