Kho K83 Cục Kỹ thuật – Bộ Tư lệnh Công binh

Công ty CP Cung Điện Vàng – Khách sạn Gopatel
15 Tháng Chín, 2017

Địa chỉ: Hoàng Văn Thái, Liên Chiểu, Đà Nẵng

Cung cấp hệ thống máy NLMT 2.000 lít

Thời gian thi công: Tháng 10/2010

Liên hệ ngay